Ρύθμιση χρώματος

Τα στοιχεία ελέγχου χρωμάτων του WinDVD είναι παρόμοια με αυτά που υπάρχουν στην τηλεόρασή σας. Σας δίνουν τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση, την απόχρωση και άλλες παραμέτρους.

Corel WinDVD enhancements color Ρύθμιση χρώματος


Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις χρώματος

Στην καρτέλα Χρώμα, επιλέξτε τη συσκευή απεικόνισης που χρησιμοποιείτε για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις οι οποίες είναι οι βέλτιστες για αυτήν. Οι επιλογές περιλαμβάνουν Προεπιλογή, LCD, CRT, Προβολέας και Προσαρμοσμένη για να δημιουργήστε νέες ρυθμίσεις.

Ρυθμίστε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά μετακινώντας τα αντίστοιχα ρυθμιστικά.

  • Φωτεινότητα: Αυξάνει ή μειώνει τη φωτεινότητα της εικόνας.

  • Αντίθεση: Αυξάνει ή μειώνει την αντίθεση.

  • Απόχρωση: Ρυθμίζει την απόχρωση από πράσινο σε ματζέντα.

  • Χρώμα: Ρυθμίζει το χρώμα από ασπρόμαυρο σε ένα πιο ζωντανό χρώμα.

  • ΓΑΜΑ: Διορθώνει εικόνες που έχουν σχεδιαστεί για προβολή σε άλλο μέσο (όπως οθόνη κινηματογράφου) για να εμφανιστούν με ακρίβεια σε ένα άλλο (όπως οθόνη LCD υπολογιστή).

Πατήστε Επαναφορά για επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές.

 

 

Ρύθμιση χρώματος