Ρύθμιση DSP

Με το DSP μπορείτε να βελτιώσετε την αναπαραγωγή ήχου επιλέγοντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή βάσει των διαφόρων τύπων ήχου.

Corel WinDVD enhancements dsp Ρύθμιση DSP

Οι επιλογές περιλαμβάνουν: Ροκ, Μπάσο, Αίθουσα, Απαλή, Φωνητική, Κλασική, Μπλουζ, Ποπ, Ραπ, Μέταλ, Κάντρι, Τζαζ, Φολκ, New Age, Όπερα, Σουίνγκ, Ομιλία και Προσαρμοσμένη.

Επιλέξτε Προσαρμοσμένη για να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο τον ισοσταθμιστή. Μετακινήστε τα ρυθμιστικά για να καθορίσετε ποιες συχνότητες αυξάνονται ή μειώνονται σε ένταση.

  • Σβήσιμο: Ρυθμίζει την ποσότητα ήχου που διανέμεται σε κάθε ηχείο.

  • Μπαλάνς: Ρυθμίζει την ισορροπία μεταξύ αριστερού και δεξιού.

  • Επαναφορά: Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

 

 

Ρύθμιση DSP