Χρήση της χρονικής επέκτασης

Η χρονική επέκταση σάς επιτρέπει να τροποποιήσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής από το ήμισυ της ταχύτητας σε διπλάσια ταχύτητα χωρίς να χάσετε στερεοφωνική έξοδο ή να παραμορφώσετε τον ήχο. Αυτή είναι μια χρήσιμη δυνατότητα η οποία σας βοηθά να ρυθμίσετε τη συνολική διάρκεια χρόνου της αναπαραγωγής έτσι ώστε να ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Εάν θέλετε να ολοκληρώσετε την παρακολούθηση του βίντεο σε χρόνο που είναι μικρότερος της διάρκειας του βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα χρονικής επέκτασης για επιτάχυνση της αναπαραγωγής.

Corel WinDVD enhancements time%20stretch Χρήση της χρονικής επέκτασης


Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της χρονικής επέκτασης

1 Κάντε κλικ στο κουμπί Αργά ή Γρήγορα για να επιταχύνετε ή να επιβραδύνετε την αναπαραγωγή. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό κάτω από τα κουμπιά για να ελέγξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

Η ταχύτητα αναπαραγωγής θα εμφανιστεί στο πλαίσιο ρυθμίσεων Ταχύτητα αναπαραγωγής. Για να εξασφαλίσετε ότι ο ήχος δεν επηρεάζεται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, το όριο μέγιστης και ελάχιστης ταχύτητας κυμαίνεται μεταξύ 0,5x και 2X.

Η ένδειξη Απομένουν εμφανίζει το χρόνο που απομένει μέχρι να λήξει το βίντεο.

2 Πατήστε το κουμπί επιλογής Προεπιλογή και εισάγετε τη συγκεκριμένη ώρα στην οποία θέλετε να ολοκληρώσετε την παρακολούθηση της ταινίας, που να αντιστοιχεί με την ώρα στον υπολογιστή.

3 Πατήστε το κουμπί επιλογής Συνολικός χρόνος ταινίας για να καθορίσετε το χρόνο που είναι διαθέσιμος για την ολοκλήρωση της ταινίας.

Πατήστε Επαναφορά για επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές.

 

 

Χρήση της χρονικής επέκτασης