Χρήση του All2HD

Η καρτέλα All2HD σας επιτρέπει να βελτιώσετε την εικόνα με χρήση της τεχνολογίας Trimension™ All2HD. Το All2HD, που αναπτύσσεται από την NXP Software, είναι μια πλήρης λύση λογισμικού η οποία εγγυάται αναπαραγωγή ποιότητας υψηλής ευκρίνειας στον Η/Υ σας.

Corel WinDVD enhancements all2hd Χρήση του All2HD

Σε βελτίωση υψηλής ευκρίνειας

Μπορείτε να μετατρέψετε την κανονική ευκρίνεια σε υψηλή ευκρίνεια χωρίς απώλεια ποιότητας στην εικόνα. Η προηγμένη τεχνολογία μετατροπής σάς επιτρέπει τη μετατροπή έως πλήρη 1080p.

Φυσική ψηφιακή κίνηση

Μια συνηθισμένη οθόνη υπολογιστή προβάλει εικόνες σε ρυθμό από 60 έως 100 εικόνες ανά δευτερόλεπτο ενώ το φιλμ εγγράφεται συνήθως στα 24 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο. Μια τεχνική που είναι γνωστή ως “2:3 pulldown” μετατρέπει το φιλμ σε 60 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο για προβολή σε οθόνη υπολογιστή. Αυτό προκαλεί τρεμούλιασμα της εικόνας.

Με την Φυσική ψηφιακή κίνηση, μετρώνται η ταχύτητα κίνησης και η κατεύθυνση των αντικειμένων. Στη συνέχεια δημιουργούνται νέα πεδία με διορθωμένη θέση κίνησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κινούμενες εικόνες οι οποίες είναι ομαλές και χωρίς τρεμούλιασμα. Οι θεατές απολαμβάνουν σκηνές δράσης υψηλής ταχύτητας που είναι ευκρινείς και η κίνηση είναι πλήρως αντισταθμισμένη.


Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις All2HD

1 Στην καρτέλα All2HD επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση Trimension All2HD.

2 Για να συγκρίνετε το βίντεο κλιπ με και χωρίς την εφαρμογή του All2HD, ενεργοποιήστε τη Λειτουργία επίδειξης.

3 Στην επιλογή Σε βελτίωση υψηλής ευκρίνειας, επιλέξτε την ανάλυση βίντεο. Μπορείτε να αναβαθμίσετε την τυπική ανάλυση DVD σε πλήρη 1080p. Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ευκρίνεια.

4 Στην επιλογή Φυσική ψηφιακή κίνηση, μπορείτε να ορίσετε την ποιότητα της εικόνας σε Βέλτιστη ποιότητα ή Κινηματογραφική εμφάνιση. Επιλέξτε Απενεργοποιημένο για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

 

 

Χρήση του All2HD