Διαμόρφωση WinDVD

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη λειτουργία του WinDVD με βάση τις προτιμήσεις σας. Καθορίστε τη θέση αποθήκευσης των αρχείων μέσων στον υπολογιστή σας, προσθαφαιρέστε πρόσθετα, ορίστε επιλογές απορρήτου και ασφαλείας ή επιλέξτε την ποιότητα ήχου των αρχείων ήχου που αναπαράγετε από τους δίσκους CD ή DVD.

Για πρόσβαση στη Διαμόρφωση του WinDVD κάντε δεξί κλικ στην Περιοχή προβολής και επιλέξτε Διαμόρφωση. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Διαμόρφωση.

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του WinDVD. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις εκδόσεις του WinDVD. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση της Corel στη διεύθυνση www.corel.com.

Στην παρούσα ενότητα, περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:

 

 

Διαμόρφωση WinDVD