Διαμόρφωση ελέγχων αναπαραγωγής

Οι ρυθμίσεις ελέγχου αναπαραγωγής σάς επιτρέπουν να καθορίζετε ελέγχους κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και της καταγραφής. Ρυθμίζουν επίσης τις επιλογές σας για το γονικό έλεγχο, αποτρέποντας μη εξουσιοδοτημένους χρήστες όπως παιδιά και νήπια να βλέπουν ταινίες με την ένδειξη ΜΡΑΑ. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το Languagemate, τη δυνατότητα που σας επιτρέπει να μαθαίνετε μια ξένη γλώσσα μέσω επανάληψης.


Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του ελέγχου αναπαραγωγής

1 Στο πλαίσιο διαλόγου Διαμόρφωση κάντε κλικ στην καρτέλα Έλεγχος αναπαραγωγής.

Corel WinDVD setup playback%20control Διαμόρφωση ελέγχων αναπαραγωγής

2 Στο Διαμόρφωση σελιδοδεικτών/καταγραφώνς, επιλέξτε το φάκελο προορισμού των εικόνων και βίντεο κλιπ που έχετε καταγράψει/ορίσει σελιδοδείκτη.

3 Στο Ρύθμιση παραμέτρων χρονικού ελέγχου, ορίστε τη διάρκεια (σε δευτερόλεπτα) της άμεσης επανάληψης αναπαραγωγής ή ορίστε τον αριθμό των δευτερολέπτων μεταπήδησης στον τίτλο. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα για τις δυνατότητες Χρόνος άμεσης επανάληψης και Επόμενο είναι 5 και 30 δευτερόλεπτα, αντίστοιχα.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός κωδικού πρόσβασης για να ορίσετε τους περιορισμούς γονικού ελέγχου για ένα DVD το οποίο υπερβαίνει το όριο χαρακτηρισμού που έχει καθοριστεί στην επιλογή Ορισμός χαρακτηρισμού.

5 Κάντε κλικ στο Ορισμός χαρακτηρισμού για να ορίσετε το μέγιστο χαρακτηρισμό (π.χ. όλους τους χαρακτηρισμούς, G, PG, PG-13, R και NC-17) που επιτρέπονται για την προβολή ταινιών στο WinDVD.

6 Στο Ρύθμιση Quick Clip, ορίστε τα ακόλουθα:

• Στο αναπτυσσόμενο μενού Μέγεθος καταγραφής επιλέξτε το προεπιλεγμένο μέγεθος εικόνας για τα ληφθέντα κλιπ.

  • Σύρετε το ρυθμιστικό Διάστημα για να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη χρονική περίοδο μεταξύ κάθε καρέ λήψης του κλιπ.

  • Σύρετε το ρυθμιστικό Ταχύτητα αναπαραγωγής για να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη ταχύτητα του κλιπ.

7 Επιλέξτε Ενεργοποίηση Languagemate για να ενεργοποιήσετε το LanguageMate™, μια δυνατότητα του WinDVD που σας επιτρέπει να μαθαίνετε μια ξένη γλώσσα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

 

 

Διαμόρφωση ελέγχων αναπαραγωγής