Διαμόρφωση προτιμήσεων

Η Διαμόρφωση προτιμήσεων σάς επιτρέπει να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για γενικές λειτουργίες.


Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις των προτιμήσεων

1 Στο πλαίσιο διαλόγου Διαμόρφωση κάντε κλικ στην καρτέλα Προτιμήσεις.

Corel WinDVD setup preferences Διαμόρφωση προτιμήσεων

2 Από το αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματη συνέχιση επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

Πάντα ξεκίνημα από την αρχή: Συνεχίζει την αναπαραγωγή από την αρχή του δίσκου.

Πάντα ξεκίνημα από την τελευταία θέση: Συνεχίζει την αναπαραγωγή από το σημείο όπου σταμάτησε ο δίσκος.

3 Στο Προτιμήσεις προγράμματος αναπαραγωγής, κάντε κλικ στο Έναρξη από λειτουργία πλήρους οθόνης για να εκκινήσετε το DVD σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Επιλέξτε είτε Κανονική είτε Πάντα σε πρώτο πλάνο για να ορίσετε τη συμπεριφορά εμφάνισης του παραθύρου προβολής βίντεο.

4 Στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων ελέγχου της πλήρους οθόνης, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

Αυτόματη απόκρυψη: Αποκρύπτει αυτόματα τον Πίνακα προγράμματος αναπαραγωγής και τη Γραμμή λεζάντας μετά από μια περίοδο αδράνειας του ποντικιού. Μπορείτε να υποδείξετε τον αριθμό των δευτερολέπτων πριν την αυτόματη απόκρυψη του Πίνακα προγράμματος αναπαραγωγής και της Γραμμής λεζάντας.

Εμφάνιση: Εμφανίζει τον Πίνακα προγράμματος αναπαραγωγής και της Γραμμής λεζάντας στη λειτουργία πλήρους οθόνης.

Απόκρυψη: Δεν εμφανίζει τον Πίνακα προγράμματος αναπαραγωγής και τη Γραμμή λεζάντας στη λειτουργία πλήρους οθόνης.

Επιλέξτε Ενεργοποίηση προβολής στην οθόνη για να εμφανίσετε τους πίνακες ελέγχου και άλλες πληροφορίες στην οθόνη. Επίσης γνωστή ως OSD, η προβολή στην οθόνη επιτρέπει στους χρήστες να εμφανίζουν πληροφορίες ή να κάνουν επιλογές.

5 Στο αναπτυσσόμενο μενού Γλώσσα μενού επιλέξτε την προεπιλεγμένη γλώσσα μενού.

6 Στο αναπτυσσόμενο με

Διαμόρφωση προτιμήσεων