Διαμόρφωση ρυθμίσεων ήχου/εικόνας

Οι ρυθμίσεις ήχου/εικόνας σάς επιτρέπουν να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τον ήχο όπως η έξοδος, η ρύθμιση των ηχείων σας και ο έλεγχος του υπογούφερ και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας.


Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ήχου/εικόνας

1 Στο πλαίσιο διαλόγου Διαμόρφωση κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις ήχου/εικόνας.

Corel WinDVD setup audio%20video%20setup Διαμόρφωση ρυθμίσεων ήχου/εικόνας

2 Στο Έλεγχος ήχου για προχωρημένους, μπορείτε να κάνετε ένα από τα ακόλουθα:

• Επιλέξτε Αποστολή 0.1 (LFE Subwoofer) σε ηχεία/ακουστικάγια την αποστολή σήματος υπογούφερ στα κύρια ηχεία ή τα ακουστικά.

• Επιλέξετε Ενεργοποίηση βοηθητικού ήχου για να ενεργοποιήσετε τις βοηθητικές συσκευές που υπάρχουν στο σύστημά σας. Η έξοδος των βοηθητικών συσκευών ήχου αναμειγνύεται με αυτή των συσκευών MIDI και ήχου σε κυματομορφή.

• Επιλέξτε Διατήρηση ρύθμισης έντασης για να διατηρείται η τελευταία ρύθμιση της έντασης ήχου την επόμενη φορά που εκτελείται το WinDVD.

3 Στο Έλεγχος εικόνας για προχωρημένους, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

• Επιλέξτε Χρήση επιτάχυνσης αποκωδικοποίησης υλικού για να εμφανιστεί η αντίστοιχη τεχνολογία βίντεο (NVIDIA PureVideo HD, AMD Radeon ή Intel Clear Video).

• Επιλέξτε PAL TruSpeed για να διορθώνονται αυτόματα τα σφάλματα ταχύτητας PAL και να ρυθμίζεται ο τόνος του ήχου.

• Επιλέξτε Σταθερή αναλογία διαστάσεων για να σταθεροποιήσετε την αναλογία εικόνας του βίντεο.

4 Κάντε κλικ στο OK.

 

 

Διαμόρφωση ρυθμίσεων ήχου/εικόνας