Διαμόρφωση ρυθμίσεων περιοχής

Ορίστε την περιοχή για την οποία το DVD είναι σχεδιασμένο αναζητώντας ένα μικρό τυποποιημένο εικονίδιο υδρογείου στη μέση του δίσκου, το οποίο δείχνει τον αριθμό της περιοχής. Εάν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου σε παραπάνω από μία περιοχή, θα υπάρχει πάνω από ένας αριθμός στο εικονίδιο της υδρογείου. Εάν ο δίσκος δεν έχει σήμανση περιοχής, η λέξη “ALL” εμφανίζεται πάνω από το εικονίδιο της υδρογείου ή δεν θα υπάρχει καθόλου τέτοιο εικονίδιο.


Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κωδικού περιοχής της μονάδας δίσκου DVD

1 Στο πλαίσιο διαλόγου Διαμόρφωση κάντε κλικ στην καρτέλα Περιοχή.

Corel WinDVD setup region Διαμόρφωση ρυθμίσεων περιοχής

2 Επιλέξτε μια περιοχή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο OK.

 

 

Διαμόρφωση ρυθμίσεων περιοχής