Διαμόρφωση του πακέτου τεχνολογίας φορητής συσκευής

Η τεχνολογία φορητής συσκευής είναι βελτιστοποιημένη για την τεχνολογία Intel Centrino Mobile. Με τις βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας του WinDVD, την προσωρινή μνήμη και τον έλεγχο χρόνου ζωής της μπαταρίας μπορείτε να απολαύσετε τις ταινίες σας χωρίς να ανησυχείτε για την ξαφνική πτώση της μπαταρίας. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας της τεχνολογίας φορητής συσκευής εφαρμόζεται μόνο όταν το σύστημα είναι σε λειτουργία μπαταρίας, ιδιαίτερα σε φορητούς υπολογιστές.


Για να διαμορφώσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του πακέτου τεχνολογίας φορητήςσυσκευής

1 Στο πλαίσιο διαλόγου Διαμόρφωση κάντε κλικ στην καρτέλα Πακέτο τεχνολογίας φορητής συσκευής.

Corel WinDVD setup mobile%20technology%20pack Διαμόρφωση του πακέτου τεχνολογίας φορητής συσκευής

2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συνδυασμός ενέργειας φορητής συσκευής για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας της τεχνολογίας φορητής συσκευής και για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας κατά την εκτέλεση του WinDVD στο φορητό σας υπολογιστή.

3 Κάντε κλικ στο Προβολή ρυθμίσεων ενέργειας φορητής συσκευής για να προβάλετε και να προσαρμόσετε τις επιλογές συνδυασμού ενέργειας.

4 Επιλέξτε το πλαίσιο διαλόφου Ενεργοποίηση βελτιστοποίησης ενέργειας φορητής συσκευής για να ενεργοποιήσετε τις βελτιστοποιήσεις μνήμης του συστήματος για εξοικονόμηση ενέργειας.

5 Στο αναπτυσσόμενο μενούΧρήση μνήμης συστήματος επιλέξτε από μια σειρά λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας:

Επιθετική: Παρέχει την καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας αλλά μπορεί να επηρεάσει την απόδοση άλλων εφαρμογών που εκτελούνται ταυτόχρονα.

Μέση: Παρέχει μέτρια εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν επηρεάζει σημαντικά άλλες εφαρμογές.

Συντηρητική: Παρέχει την ελάχιστη εξοικονόμηση ενέργειας αλλά επιτρέπει μέγιστη ευελιξία για την εκτέλεση νέων εφαρμογών.

6 Στην επιλογή Ελάχιστη μπαταρία για αναπαραγωγή, σύρετε το ρυθμιστικό από αριστερά προς τα δεξιά για να ορίσετε τον ελάχιστο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας. Αυτή η ρύθμιση αποτρέπει τον φορητό υπολογιστή από αναπάντεχο κλείσιμο κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης αναπαραγωγής. Όταν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας φτάσει στο επίπεδο που υποδεικνύεται, το WinDVD θα κλείσει αυτόματα και μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το φορητό υπολογιστή για άλλες εφαρμογές.

7 Κάντε κλικ στο OK.

 

 

Διαμόρφωση του πακέτου τεχνολογίας φορητής συσκευής