Πληροφορίες

Η καρτέλα Πληροφορίες εμφανίζει τις τρέχουσες πληροφορίες συστήματος και ρυθμίσεων. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει κατά την επίλυση προβλημάτων ή όταν ζητάτε τεχνική υποστήριξη.


Για να δείτε τις πληροφορίες

1 Στο πλαίσιο διαλόγου Διαμόρφωση κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες.

Corel WinDVD setup information Πληροφορίες

2 Κάντε κλικ στο OK για έξοδο.

 

 

Πληροφορίες