Εγκατάσταση και κατάργηση εγκατάστασης WinDVD

Το πρόγραμμα εγκατάστασης σάς διευκολύνει στην εγκατάσταση των εφαρμογών Corel και των στοιχείων τους. Σας δίνει τη δυνατότητα να

  • εγκαταστήσετε και να καταργήσετε την εγκατάσταση των εφαρμογών Corel που περιλαμβάνονται στο πακέτο λογισμικού που διαθέτετε.

  • προσθέσετε στοιχεία σε μια ήδη εγκατεστημένη εφαρμογή.

  • ανανεώσετε τα αρχεία και τη διαμόρφωση ήδη εγκατεστημένων εφαρμογών.


Για να εγκαταστήσετε το WinDVD

1 Κλείστε όλα τα προγράμματα που βρίσκονται σε εκτέλεση.

2 Τοποθετήστε το δίσκο εγκατάστασης του WinDVD στη μονάδα δίσκου DVD. Πρέπει να ξεκινήσει αυτόματα το παράθυρο Εγκατάσταση και στη συνέχεια να εμφανιστεί το παράθυρο Καλώς ορίσατε στην εγκατάσταση του WinDVD.

Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου στην επιφάνεια εργασίας, περιηγηθείτε και επιλέξτε τη μονάδα δίσκου DVD όπου έχετε τοποθετήσει το CD εγκατάστασης του WinDVD, και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Setup (Εγκατάσταση).

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του WinDVD

1 Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και επιλέξτε Πίνακας ελέγχου. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Πίνακας ελέγχου.

2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

3 Επιλέξτε Corel WinDVD και κάντε κλικ στο Αλλαγή/Κατάργηση. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Επιβεβαίωση διαγραφής αρχείου.

4 Κάντε κλικ στο OK για επιβεβαίωση.

5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 

 

Εγκατάσταση και κατάργηση εγκατάστασης WinDVD