Σε εκτέλεση WinDVD

Αφού εγκαταστήσετε το WinDVD, μπορείτε να ξεκινήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση του Corel WinDVD.

  • Στο μενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στο Corel WinDVD από τη λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων.

 

 

Σε εκτέλεση WinDVD