Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Corel

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της Corel παρέχουν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με εκδόσεις προϊόντων, προδιαγραφές, τιμές, διαθεσιμότητα και τεχνική υποστήριξη. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης για το δικό σας προϊόν Corel, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.corel.com/support.

Εγγύηση

Η υποστήριξη εγγύησης έχει σχεδιαστεί για την παροχή βοήθειας σε πελάτες με τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση και σφάλματα του προϊόντος μεταξύ των οποίων σφάλματα και λάθη που οφείλονται στο λογισμικό Corel.

 

 

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Corel