Αλλαγή ενοτήτων

Για μετάβαση σε διαφορετική ενότητα, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενη ή Προηγούμενη ενότητα.

Μπορείτε επίσης να κάνετε τα ακόλουθα:

  • Πατήστε το πλήκτρο [Page Up] στο πληκτρολόγιο για μετάβαση στην προηγούμενη ενότητα.

  • Πατήστε το πλήκτρο [Page Down] στο πληκτρολόγιο για μετάβαση στην επόμενη ενότητα.

  • Κάντε δεξί κλικ στην Περιοχή προβολής για εμφάνιση του μενού Ενότητες.

 

 

Αλλαγή ενοτήτων