Αναπαραγωγή ταινίας από δίσκο

Το WinDVD ξεκινά αυτόματα τη στιγμή που εισάγετε ένα δίσκο ταινίας στην προεπιλεγμένη μονάδα οπτικού δίσκου.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο Άνοιγμα > Μονάδα οπτικού δίσκου και να επιλέξετε τη θέση του δίσκου σας.

Για μη αυτόματη εκκίνηση ενός τίτλου, κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή, ή πιέστε το πλήκτρο [Enter] στο πληκτρολόγιο.

Για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής, κάντε κλικ στο Παύση στον Πίνακα εφαρμογής αναπαραγωγής ή πατήστε το πλήκτρο διαστήματος στο πληκτρολόγιο. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, κάντε κλικ στο Αναπαραγωγή ή πατήστε ξανά το πλήκτρο διαστήματος.

 

 

Αναπαραγωγή ταινίας από δίσκο