Γρήγορη επαναφορά και προώθηση

Για γρήγορη επαναφορά ή προώθηση της ταινίας, κάντε κλικ στο κουμπί Γρήγορη επαναφορά ή Γρήγορη προώθηση. Η ταχύτητα αναπαραγωγής αυξάνει όσο κάνετε κλικ στο κουμπί.

Corel WinDVD note%20graphic Γρήγορη επαναφορά και προώθηση

Όταν η ταχύτητα γρήγορης προώθησης έχει οριστεί σε 2x, μπορείτε ακόμη να κατανοήσετε τους διαλόγους.

 

 

Γρήγορη επαναφορά και προώθηση