Εξαγωγή και επαναφόρτωση δίσκου

Για εξαγωγή ενός δίσκου από τη μονάδα, πατήστε το κουμπί Εξαγωγή ή το πλήκτρο [Ε] στο πληκτρολόγιο.

 

 

Εξαγωγή και επαναφόρτωση δίσκου