Προβολή της ταινίας σε πλήρη οθόνη

Κάντε διπλό κλικ στην Περιοχή προβολής ή πατήστε [Esc] για μετάβαση στην προβολή πλήρους οθόνης.

Στη λειτουργία πλήρους οθόνης, αν κάνετε κλικ μια φορά στην Περιοχή προβολής εμφανίζεται η Γραμμή λεζάντας και ο Πίνακας εφαρμογής αναπαραγωγής. Αν κάνετε διπλό κλικ ή πιέσετε [Esc] το παράθυρο επανέρχεται στο προηγούμενο μέγεθός του.

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου του WinDVD με μη αυτόματο τρόπο κάνοντας κλικ και σύροντας τις αιχμές.

Μεγέθυνση και Οριζόντια κίνηση

Πατήστε το πλήκτρο [Ctrl] + [+] στο πληκτρολόγιο για μεγέθυνση έως 150%, πατήστε δύο φορές για μεγέθυνση έως 200% και άλλη μία φορά για μεγέθυνση έως 300%. Πατήστε το πλήκτρο [Ctrl] + [-] στο πληκτρολόγιο για σμίκρυνση. Χρησιμοποιήστε το δείκτη του ποντικιού για οριζόντια κίνηση στην περιοχή προβολής κατά τη μεγέθυνση.

Corel WinDVD tip%20graphic Προβολή της ταινίας σε πλήρη οθόνη

Για να ξεκινά πάντα η αναπαραγωγή της ταινίας σας σε προβολή πλήρους οθόνης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Έναρξη από λειτουργία πλήρους οθόνης στο πλαίσιο διαλόγου Διαμόρφωση.

Απόκρυψη του Πίνακα προγράμματος αναπαραγωγής και της Γραμμής λεζάντας

Κάντε κλικ στην Περιοχή προβολής για εναλλαγή μεταξύ απόκρυψης και εμφάνισης του Πίνακα προγράμματος αναπαραγωγής και της Γραμμής λεζάντας. Αυτό σας παρέχει ανεμπόδιστη θέαση της ταινίας σας όταν βρίσκεστε στη λειτουργία πλήρους οθόνης. Μπορείτε επίσης να ‘στείλετε’ το δείκτη του ποντικιού στην πάνω ή κάτω άκρη της οθόνης για να εμφανιστούν οι κρυμμένοι πίνακες.

Για αυτόματη απόκρυψη του Πίνακα προγράμματος αναπαραγωγής και της Γραμμής λεζάντας μετά από μια χρονική περίοδο αδράνειας του ποντικιού, ενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη απόκρυψη στο πλαίσιο διαλόγου Διαμόρφωση.

 

 

Προβολή της ταινίας σε πλήρη οθόνη