Ρύθμιση της έντασης

Από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει η ταινία σας, μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης ήχου του προγράμματος αναπαραγωγής WinDVD.

  • Για να αυξήσετε την ένταση, μετακινήστε το ρυθμιστικό έντασης προς τα δεξιά ή πατήστε [Shift] και [Άνω βέλος] στο πληκτρολόγιο.

  • Για να μειώσετε την ένταση, μετακινήστε το ρυθμιστικό έντασης προς τα αριστερά ή πατήστε [Shift] και [Κάτω βέλος] στο πληκτρολόγιο.

  • Για σίγαση, πατήστε το κουμπί Σίγασης ή πατήστε το πλήκτρο [M] στο πληκτρολόγιο.

 

 

Ρύθμιση της έντασης