Ρύθμιση της ποιότητας της εικόνας

Κάντε κλικ στο Εργαλεία > Βελτιώσεις. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ελέγχου χρώματος στο μενού Χρώμα για μικρορύθμιση της εικόνας. Αυτά λειτουργούν όπως τα κουμπιά ελέγχου μιας κανονικής τηλεόρασης.

Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να ρυθμίσετε τις επιλογές Φωτεινότητα, Αντίθεση, Απόχρωση, Χρώμα και Γάμα.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση χρώματος.

 

 

Ρύθμιση της ποιότητας της εικόνας