Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής

Η Λίστα αναπαραγωγής εμφανίζει προσαρμοσμένες λίστες αρχείων μέσων που είναι διαθέσιμα για αναπαραγωγή. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε αρχεία μέσων, όπως αρχεία ήχου ή βίντεο και να καθορίσετε τη σειρά αναπαραγωγής της προτίμησής σας. Μπορείτε να προσθέσετε στη Λίστα αναπαραγωγής οποιονδήποτε τύπο αρχείου που υποστηρίζεται από το WinDVD, συμπεριλαμβανομένων ολόκληρων δίσκων ήχου ή βίντεο.

Corel WinDVD open playlist Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής


Για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής

1 Στο κύριο παράθυρο του WinDVD κάντε κλικ στο Άνοιγμα και επιλέξτε Αρχείο. Εμφανίζεται το παράθυρο Άνοιγμα.

2 Κάντε κλικ στο κουμπί Corel WinDVD playlist add Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής για να προσθέσετε μια νέα λίστα αναπαραγωγής κάτω από τον τρέχοντα φάκελο. Οι λίστες αναπαραγωγής ταξινομούνται ανάλογα με τον αριθμό ξεκινώντας από MyPlaylist_001, MyPlaylist_002, MyPlaylist_003, κλπ. Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε μια λίστα αναπαραγωγής για να τη μετονομάσετε.


Για να δημιουργήσετε μια προσωρινή λίστα αναπαραγωγής

Μπορείτε να κάνετε μεταφορά και απόθεση αρχείων στην Περιοχή προβολής και τα αρχεία αυτά θα εμφανίζονται κάτω από μια προσωρινή λίστα αναπαραγωγής. Κάντε δεξί κλικ σε μια προσωρινή λίστα αναπαραγωγής για να την ανοίξετε ή να τη διαγράψετε. Η προσωρινή λίστα αναπαραγωγής διαγράφεται όταν κλείσετε το WinDVD.


Για να επεξεργαστείτε μια λίστα αναπαραγωγής

Μπορείτε να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση αρχείων από μια λίστα αναπαραγωγής σε μια άλλη ή να προσθέσετε και να αφαιρέσετε στοιχεία στην ίδια λίστα αναπαραγωγής κάνοντας δεξί κλικ στον Πίνακα Λιστών Αναπαραγωγής και κάνοντας την επιλογή σας. Το WinDVD θα αποθηκεύσει αυτόματα τις αλλαγές.

Μπορείτε επίσης να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση αρχείων μεταξύ προσωρινών και υπάρχοντων λιστών αναπαραγωγής.


Για να εκτελέσετε μια λίστα αναπαραγωγής

Κάντε διπλό κλικ σε μια λίστα αναπαραγωγής για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Η προβολή του Πίνακα Λιστών Αναπαραγωγής σάς επιτρέπει να διατηρείτε εύκαιρα τα αγαπημένα σας αρχεία ήχου και βίντεο χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζετε που είναι αποθηκευμένα.

Κάντε διπλό κλικ σε μια λίστα αναπαραγωγής για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Επισημαίνεται η τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής που χρησιμο

Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής