Δημιουργία σελιδοδεικτών

Οι σελιδοδείκτες σάς επιτρέπουν να σημειώσετε τις αγαπημένες σας σκηνές σε μια ταινία για μελλοντική πρόσβαση. Το WinDVD επιτρέπει τον ορισμό έως 300 σελιδοδεικτών σε κάθε ταινία. Μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτες όταν παρακολουθείτε βίντεο τύπου DVD-Video, DVD+VR και DVD-VR.


Για να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες

Όταν παρακολουθείτε ένα αρχείο βίντεο, κάντε κλικ στο Εργαλεία > Σελιδοδείκτες. Θα εμφανιστεί η Περιήγηση σελιδοδεικτών.

Corel WinDVD bookmark panel Δημιουργία σελιδοδεικτών

Όταν βρεθείτε στη σκηνή στην οποία θέλετε να ορίσετε σελιδοδείκτη, κάντε κλικ στο κουμπί Corel WinDVD bookmark add Δημιουργία σελιδοδεικτών για να προσθέσετε το σελιδοδείκτη.

Από προεπιλογή, ο σελιδοδείκτης εμφανίζεται ως εικόνα σε μικρογραφία στην Περιήγηση σελιδοδεικτών. Οι θέσεις με τους σελιδοδείκτες αποθηκεύονται στο φάκελο Documents and Settings\[User Profile]\Application Data\Corel\WinDVD\Bookmark. Το όνομα αρχείου ενός σελιδοδείκτη περιλαμβάνει το όνομα του τίτλου και τον αριθμητικό κωδικού χρόνου (π.χ., TT01Ch10 00:15.31).

Για να ορίσετε αυτόματα σελιδοδείκτες σε σημεία ενοτήτων, κάντε κλικ στο Corel WinDVD bookmark chapters Δημιουργία σελιδοδεικτών.


Για να προβάλετε έναν σελιδοδείκτη

Κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ στη μικρογραφία σελιδοδείκτη στον Πίνακα σελιδοδεικτών.

  • Κάντε δεξί κλικ στην Περιοχή προβολής, κάντε κλικ στο Σελιδοδείκτης > Περιήγηση σελιδοδεικτών και επιλέξτε τη μικρογραφία του σελιδοδείκτη.


Για να αποθηκεύσετε ή να εξάγετε ένα σελιδοδείκτη

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη σας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Από προεπιλογή, το WinDVD αποθηκεύει αυτόματα τους σελιδοδείκτες ως αρχεία *.XML.

Για να αποθηκεύσετε ένα σελιδοδείκτη, κάντε κλικ στο κουμπί Corel WinDVD bookmark export Δημιουργία σελιδοδεικτών στην Περιήγηση σελιδοδεικτών, πληκτρολογήστε όνομα για το σελιδοδείκτη και κάντε κλικ στο Αποθήκευση.


Για να εισάγετε σελιδοδείκτη

Μπορείτε να ανοίξετε υπάρχοντες σελιδοδείκτες από ταινίες κάνοντας κλικ στο κουμπί Corel WinDVD bookmark import Δημιουργία σελιδοδεικτών στην Περιήγηση σελιδοδεικτών.


Για να διαγράψετε μια μικρογραφία σελιδοδείκτη.

Στην Περιήγηση σελιδοδεικτών, επιλέξτε τη μικρογραφία σελιδοδείκτη και κάντε κλικ στο κουμπί Corel WinDVD bookmark delete Δημιουργία σελιδοδεικτών. Διαγράφεται μόνο η μικρογραφία και το αρχείο σελιδοδείκτη παραμένει στο φάκελο σελιδοδεικτών.

Προβολή μικρογραφιών σελιδοδεικτών τίτλου σε δίσκους VR

Το WinDVD υποστηρίζει αναπαραγωγή δίσκων VR που σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε όταν χρειάζεται ταινίες DVD. Αν ο δίσκος που έχει εισαχθεί είναι DVD+VR ή DVD-VR, κάντε κλικ στο κουμπί Corel WinDVD bookmark chapters Δημιουργία σελιδοδεικτών για να εμφανιστεί η μικρογραφία σελιδοδείκτη του Τίτλου. Κάντε κλικ ξανά στο κουμπί για να εμφανιστεί η μικρογραφία σελιδοδείκτη της Ενότητας του τρέχοντος τίτλου. Κάντε κλικ σε μια μικρογραφία για να την προβάλετε.

 

 

Δημιουργία σελιδοδεικτών