Καταγραφή σταθερών εικόνων και κλιπ

Το WinDVD επιτρέπει τη λήψη στατικών εικόνων ή κινούμενων κλιπ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ταινίας από DVD-βίντεο και αρχεία βίντεο.


Για να κάνετε καταγραφή σταθερής εικόνας

Καταγράψτε την αγαπημένη σας σκηνή από ταινία και χρησιμοποιήστε την στον υπολογιστή ως ταπετσαρία ή στείλτε την ως συνημμένο μηνύματος email.

1 Όταν παρακολουθείτε ένα αρχείο βίντεο, κάντε κλικ στο Εργαλεία και επιλέξτε Καταγραφή. Θα εμφανιστεί η Περιήγηση καταγραφών.

2 Κάντε κλικ στο κουμπί Corel WinDVD capture add Καταγραφή σταθερών εικόνων και κλιπ για καταγραφή του τρέχοντος καρέ.

Από προεπιλογή, η ληφθείσα εικόνα εμφανίζεται στην Περιήγηση καταγραφών και τα αρχεία εικόνας αποθηκευόνται ως αρχεία *.BMP στο φάκελο Documents and Settings\[User Profile]\Application Data\Corel\WinDVD\Capture.


Για να διαγράψετε μια μικρογραφία ληφθείσας εικόνας

Στην Περιήγηση καταγραφών, επιλέξτε τη μικρογραφία της εικόνας και κάντε κλικ στο κουμπί Corel WinDVD capture delete Καταγραφή σταθερών εικόνων και κλιπ. Διαγράφεται μόνο η μικρογραφία και το αρχείο εικόνας παραμένει στο φάκελο καταγραφών.


Για να αποστείλετε μια ληφθείσα εικόνα με e-mail

1 Στην Περιήγηση καταγραφών, κάντε κλικ στο κουμπί Corel WinDVD capture email Καταγραφή σταθερών εικόνων και κλιπ.

2 Το WinDVD δημιουργεί το συνημμένο και στη συνέχεια εκκινεί το προεπιλεγμένο πρόγραμμα e-mail.


Για να καταγράψετε ένα βίντεο κλιπ με χρήση του Quick Clip

Το WinDVD σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια κινούμενη εικόνα από ένα τμήμα ενός επιλεγμένου κλιπ ταινίας. Μπορείτε να μοιραστείτε την κινούμενη εικόνα με τους φίλους σας αποστέλλοντας το αρχείο εικόνας ως συνημμένο σε email. Από προεπιλογή οι κινούμενες εικόνες αποθηκεύονται στο φάκελο Documents and Settings\[User Profile]\Application Data\Corel\WinDVD\Bookmark.

1 Όταν παρακολουθείτε ένα αρχείο βίντεο, κάντε κλικ στο Εργαλεία > Καταγραφή. Αυτό ανοίγει την Περιήγηση καταγραφών.

2 Όταν βρεθείτε στο τμήμα του βίντεο το οποίο θέλετε

Καταγραφή σταθερών εικόνων και κλιπ