Πρόσθετες λειτουργίες

Υπάρχουν πολλές ακόμη δυνατότητες εκτός από την απλή παρακολούθηση ενός Τίτλος DVD από την αρχή έως το τέλος του. Το WinDVD σάς επιτρέπει να μεταβάλλετε τον τρόπο παρακολούθησης παρέχοντας κι άλλες λειτουργίες.

Στην παρούσα ενότητα, περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:

 

 

Πρόσθετες λειτουργίες