Αλλαγή ρυθμίσεων

Για να αλλάξετε βασικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο Εργαλεία > Βελτιώσεις. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης των ηχείων και των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, κάντε κλικ στο Διαμόρφωση στο μενού δεξί κλικ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση WinDVD.

 

 

Αλλαγή ρυθμίσεων