Εκμάθηση με το LanguageMate

Το LanguageMate™ σάς επιτρέπει να επωφεληθείτε στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας με τη μέθοδο της επανάληψης. Είναι παρόμοιο με το Επανάληψη A/B και σας επιτρέπει να κάνετε κυκλική αναπαραγωγή ενός τμήματος για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Αν επιλέξετε Ενεργοποίηση Languagemate στην καρτέλα Έλεγχος αναπαραγωγής της Διαμόρφωσης, κάντε δεξί κλικ στην Περιοχή προβολής και κλικ στο Επανάληψη και επιλέξτε Languagemate για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο επανάληψης. Μπορείτε να επιλέξτε Languagemate 6 Δευτ., Languagemate 12 Δευτ., ή Languagemate 18 Δευτ., επίσης από το μενού δεξί κλικ.

Η αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται μέχρι να επιλέξετε Χωρίς επανάληψη από το μενού.

 

 

Εκμάθηση με το LanguageMate