Προβολή πληροφοριών αρχείου μέσων

Ενώ παρακολουθείτε ένα αρχείο μέσων, κάντε κλικ στο Corel WinDVD captionbar info Προβολή πληροφοριών αρχείου μέσων στη Γραμμή λεζάντας για εναλλαγή μεταξύ της εμφάνισης και απόκρυψης των ιδιοτήτων της ταινίας στην οθόνη σας. Αυτό θα σας δώσει τα στοιχεία του δίσκου / αρχείου που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή. Η διαθεσιμότητα αυτών των πληρφοριών εξαρτάται από τον τύπο του δίσκου / αρχείου που έχετε.

 

 

Προβολή πληροφοριών αρχείου μέσων