Πρόσβαση στον Οδηγό της Corel

Ο Οδηγός της Corel εξυπηρετεί ως πύλη πληροφόρησης για να σας κρατά ενημερωμένους σχετικά με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για το προϊόν, ενημερώσεις και πηγές βοήθειας.

Για πρόσβαση στο Κέντρο μηνυμάτων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Οδηγός της Corel στη Γραμμή λεζάντας, επιλέξτε την καρτέλα μηνυμάτων και στη συνέχεια επιλέξτε το είδος πληροφοριών ή της βοήθειας που θέλετε από τις διαθέσιμες επιλογές.

 

 

Πρόσβαση στον Οδηγό της Corel