Χρήση δίσκων τεχνολογίας Blu-ray

Το Corel WinDVD υπερβαίνει την συνήθη λειτουργία αναπαραγωγής άλλων εφαρμογών αναπαραγωγής μέσων με την ικανότητά του να υποστηρίζει διάφορες λειτουργίες BD και σας επιτρέπει να απολαμβάνετε δίσκους τεχνολογίας Blu-ray.

Στην παρούσα ενότητα, περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:

Corel WinDVD note%20graphic Χρήση δίσκων τεχνολογίας Blu ray

Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση της Corel για περισσότερες πληροφορίες για τις συνιστώμενες προδιαγραφές συστήματος για αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray.

 

 

Χρήση δίσκων τεχνολογίας Blu-ray