Μίξη ήχου για δίσκους BD-ROM

Αυτή η αποκλειστική ρύθμιση για δίσκους BD-ROM επιτρέπει στους χρήστες να καθορίσουν αν θα ενεργοποιήσουν τη λειτουργία μίξης ήχου στη μίξη πρωτεύοντος και δευτερεύοντος ήχου και εφέ ήχου πριν στείλουν τη ροή ήχου στη συσκευή Εξόδου Ψηφιακού Ήχου.

 

 

Μίξη ήχου για δίσκους BD-ROM