Πρόσβαση σε Περιεχόμενο BD-J

Το WinDVD σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο BD-J ανάλογα με τις δυνατότητες που υποστηρίζονται από τον τίτλο BD που έχετε.

Corel WinDVD note%20graphic Πρόσβαση σε Περιεχόμενο BD J

Οι περισσότερες συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν θα λειτουργούν κατά την πρόσβαση σε περιεχόμενο BD-J. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσομοίωση ποντικιού για πλοήγηση και έλεγχο της λειτουργίας BD-J ενεργοποιώντας την προσομοίωση ποντικιού στην επιλογή Προτιμήσεις.

 

 

Πρόσβαση σε Περιεχόμενο BD-J