Ρυθμίσεις ήχου

Αλληλεπίδραση μεταξύ της ρύθμισης λειτουργίας Παράκαμψης στο OS και Βασικός ήχος μόνο

Η επιλογή στο Ρυθμίσεις ήχου για προχωρημένους θα είναι διαθέσιμη μόνο αν το σύστημα είναι εξοπλισμένο με θύρα S/PDIF ή HDMI.

Η ρύθμιση λειτουργεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Παράκαμψης κατά τη διάρκεια της εξόδου ψηφιακού ήχου. Όταν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το WinDVD θα παρέχει έξοδο πρωτεύοντος ήχου όταν παράγει ψηφιακή έξοδο. Αν η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το WinDVD θα ενεργοποιήσει το μίκτη και θα παράγει μικτό ήχο.

Corel WinDVD bdavsetup Ρυθμίσεις ήχου

Corel WinDVD note%20graphic Ρυθμίσεις ήχου

Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στους δίσκους BD-ROM.

 

 

Ρυθμίσεις ήχου