Ψηφιακή έξοδος ήχου για το BD-ROM

Στην ενότητα αυτή αναφέρεται τη συμπεριφορά της ψηφιακής εξόδου ήχου S/PDIF και HDMI για δίσκους BD-ROM.

Συγχρονισμός με τις Ρυθμίσεις Αναπαραγωγής Συσκευής Vista

Το WinDVD συγχρονίζεται με τις ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής ήχου στα λειτουργικά συστήματα Vista και Windows 7.

Corel WinDVD note%20graphic Ψηφιακή έξοδος ήχου για το BD ROM

Οι ρυθμίσεις ήχου του WinDVD θα προσαρμόζονται ανάλογα μόλις αλλάξουν οι ρυθμίσεις ήχου στα Vista και στα Windows 7.

Λειτουργίες παράκαμψης και μη παράκαμψης

Για να καθορίσετε αν το WinDVD πρέπει να παρακάμψει τη ροή ήχου πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Dolby Digital στην καρτέλα Υποστηριζόμενες μορφές στο παράθυρο Ιδιότητες συσκευής ψηφιακής εξόδου που είναι γνωστό ως Λειτουργία παράκαμψης.

Corel WinDVD bd audio%202 Ψηφιακή έξοδος ήχου για το BD ROM

Corel WinDVD note%20graphic Ψηφιακή έξοδος ήχου για το BD ROM

Τα πραγματικά αποτελέσματα εξαρτώνται από την ικανότητα του εξωτερικού αποκωδικοποιητή.

Στη Λειτουργία μη παράκαμψης (το Dolby Digital δεν είναι επιλεγμένο), το WinDVD θα αποκωδικοποιήσει τη ροή ήχου και το πραγματικό αποτέλεσμα θα εξαρτάται από τις δυνατότητες που είναι ενεργοποιημένες στο WinDVD.

 

 

Ψηφιακή έξοδος ήχου για το BD-ROM