נגינת וידיאו משובשת

כאשר נגינת סרט מוצגת על המרקע בצורה משובשת, יש לבדוק ולוודא שהחומרה שבה משתמשים עומדת בדרישות המזעריות לשימוש בתוכנית WinDVD או עולה עליהן. אם החומרה אכן עומדת בדרישות, ייתכן שהבעיה נובעת מהגדרת הגישה הישירה לזיכרון (DMA). יש לוודא שהגדרת הגישה הישירה לזיכרון של כונן תקליטורי DVD-ROM מופעלת לפני ההפעלה של תוכנית WinDVD. הנוהל שלהלן מיועד לאפשור גישה ישירה לזיכרון במערכת ההפעלה Windows Vista®.


כדי לאפשר הגדרות גישה ישירה לזיכרון (DMA)

1 בתפריט התחל הקליקו על לוח הבקרה ולאחר מכן הקליקו פעמיים על הסמל מערכת ותחזוקה.

2 הקליקו על מנהל התקנים.

3 הקליקו פעמיים על בקרי IDE ATA/ATAPI או הקליקו על סימן החיבור (+) הסמוך אליו כדי להרחיב אותו.

4 הקליקו הקלקה ימנית על ערוץ IDE משני ובחרו מאפיינים.

5 הקליקו על הלשונית הגדרות מתקדמות וסמנו את תיבת הסימון אפשור DMA תחת מאפייני התקן.

6 הקליקו אישור.

אם בלשונית “הגדרות מתקדמות” לא קיימת תיבת הסימון “אפשור DMA”, ייתכן שלוח האם של המערכת לא תומך בגישה ישירה לזיכרון (DMA) או שיש צורך להתקין ערכת מנהלי התקנים חדשה כדי לעדכן את התמיכה בלוח האם.

על מנת להתעדכן, יש לבדוק מהו לוח האם של המערכת ולחפש באתר האינטרנט של יצרן הלוח מנהל התקן מעודכן לערכת השבבים של הלוח. להלן כמה אתרי אינטרנט עיקריים להורדת לוגיקת ליבה של ערכות שבבים:

 

 

נגינת וידיאו משובשת