שגיאה – לא ניתן ליצור רובד

אם הודעת השגיאה Cannot Create Overlay (לא ניתן ליצור רובד) חוזרת ומופיעה פעמים רבות, תיתכן בעיה ביכולת ההפרדה (רזולוציה) של התוכנה. כצעד ראשון, יש להפחית את ההפרדה לרמה של 800×600 ולהגדיר את הצבע כ-High Color.

ייתכן גם שהכרטיס הגראפי לא עושה שימוש במשטח רובד חומרה. משטח זה דרוש להצגת וידיאו ולהקרנת תקליטורי DVD במעבדים מרכזיים נתמכים.

ללא משטח רובד חומרה, הדרישות על הכרטיס הגראפי עולות והביצועים עלולים להיפגע; אפילו המעבדים המרכזיים המהירים ביותר לא יכולים לפצות על מחסור במשטח רובד חומרה.

כרטיסים העושים שימוש במשטחי רובד תוכנה עלולים לסבול מכשלים בעבודתם או לסבול מהנחתה ניכרת של הביצועים ושל איכות הווידיאו.

 

 

שגיאה – לא ניתן ליצור רובד