התקנת תוכנית WinDVD והסרתה

תוכנית ההתקנה מקלה על התקנת יישומים של Corel על כל רכיביהם. תוכנית ההתקנה מאפשרת

  • להתקין ולהסיר את ההתקנה של יישומים כלשהם של Corel הנכללים בחבילת התוכנה של המערכת.

  • להוסיף רכיבים ליישומים מותקנים.

  • לרענן קבצים ותצורה של יישומים מותקנים.


כדי להתקין את תוכנית WinDVD

1 סגור את כל התוכניות הפועלות.

2 הכנס את תקליטור ההתקנה של WinDVD לכונן ה-DVD. חלון כינון אמור להופיע אוטומטית ולאחריו חלון ברוכים הבאים לכינון של WinDVD.

אם תוכנית ההתקנה לא מופעלת אוטומטית, הקליקו פעמיים על סמל המחשב שלי בשולחן העבודה, מצאו את כונן ה-DVD שבו נמצא תקליטור ההתקנה של WinDVD, בחרו בו ולאחר מכן הקליקו פעמיים על הסמל כינון.

3 בצעו את הוראות ההתקנה המופיעות על המרקע.


כדי להסיר את ההתקנה של תוכנית WinDVD

1 בשורת המשימות של Windows, הקליקו על התחל ולאחר מכן על לוח הבקרה. יופיע חלון לוח הבקרה.

2 הקליקו פעמיים על הסמל הוספה או הסרה של תוכניות. תופיע תיבת הדו-שיח הוספה או הסרה של תוכניות.

3 בחרו בשורה Corel WinDVD והקליקו על הלחצן שנה/הסר. תופיע תיבת הדו-שיח אישור מחיקת קבצים.

4 הקליקו אישור כדי לאשר.

5 בצעו את הוראות ההתקנה המופיעות על המרקע.

 

 

התקנת תוכנית WinDVD והסרתה