לכידת תמונות וסרטונים

תוכנית WinDVD תומכת בלכידה של תמונות דום או סרטונים נעים במהלך הנגינה של סרטי קולנוע מתקליטורי DVD או מקובצי וידיאו.


כדי ללכוד תמונת דום

ניתן ללכוד מעמד מיוחד מתוך סרט קולנוע ולהשתמש בו כרקע לשולחן העבודה במחשב אישי או לשלוח אותו כצרופה לדואר אלקטרוני.

1 במהלך הצפייה בקובץ וידיאו, הקליקו על הלחצן כלים ובחרו לכידה. מוצג דפדפן הלכידה.

2 הקליקו על הלחצן Corel WinDVD capture add לכידת תמונות וסרטונים כדי ללכוד את המסגרת הנוכחית.

כברירת מחדל, התמונה שנלכדה מוצגת ב”דפדפן הלכידה” וקובצי התמונות שנלכדו נשמרים בתסדיר *.BMP בתיקייה Documents and Settings\[User Profile]\Application Data\Corel\WinDVD\Capture.


כדי למחוק דוגמית של תמונה שנלכדה

ב”דפדפן הלכידה“, בחרו בדוגמית של תמונה והקליקו על הלחצן Corel WinDVD capture delete לכידת תמונות וסרטונים. פעולה זו מוחקת את הדוגמית בלבד. התמונה עצמה נשמרת בתיקיית הלכידה.


כדי לשגר תמונה שנלכדה בדואר אלקטרוני

1 ב”דפדפן הלכידה”, הקליקו על הלחצן Corel WinDVD capture email לכידת תמונות וסרטונים.

2 תוכנית WinDVD יוצרת צרופה ומפעילה את תוכנית הדואר האלקטרוני שהיא ברירת המחדל של המערכת.


כדי ללכוד סרטון וידיאו באמצעות “סרטון מהיר”

תוכנית WinDVD מאפשרת ליצור תמונה מונפשת מתוך מקטע נבחר בסרטון וידיאו. את התמונה המונפשת ניתן לשגר לחברים כצרופה של דואר אלקטרוני וכך לשתף אותם בחוויה. כברירת מחדל התמונות המונפשות נשמרות בתיקיה Documents and Settings\[User Profile]\Corel\WinDVD\Capture.

1 במהלך הצפייה בקובץ וידיאו, הקליקו על הלחצן כלים > לכידה. פעולה זו פותחת את “דפדפן הלכידה“.

2 כאשר תגיעו לחלק בסרטון הווידיאו שאותו תרצו ללכוד, הקליקו על הלחצן Corel WinDVD quickclip record לכידת תמונות וסרטונים. הקלקה זו מתניעה את תהליך הקלטה.

הערה: האורך המרבי של לכידת וידיאו חי בתוכנית WinDVD הוא 15 שניות. כאשר הסצנה המוקלטת מגיעה לגבול הזמן, ההקלטה נעצרת
אוטומטית והסרטון נשמר בתיקיית הלכידה.

3 כדי לעצור לכידה של וידיאו חי, הקליקו על הלחצן Corel WinDVD quickclip stoprecord לכידת תמונות וסרטונים.

4 דוגמיות של הסרטונים שנלכדו מוצגות ב”דפדפן הלכידה”. כדי לצפות בתצוגה מקדימה של סרטון בגודל מלא, הקליקו הקלקה כפולה על הדוגמית.

כברירת מחדל, סרטוני שנלכדו נשמרים בקובצי *.GIF בתיקיית הלכידה של WinDVD.


כדי לשגר סרטון מהיר בדואר אלקטרוני

1 ב”דפדפן הלכידה”, הקליקו על הלחצן Corel WinDVD capture email לכידת תמונות וסרטונים.

2 תוכנית WinDVD יוצרת צרופה ומפעילה את תוכנית הדואר האלקטרוני שהיא ברירת המחדל של המערכת.


כדי לקבוע את תצורת הגדרות סרטון מהיר

1 הקליקו הקלקה ימנית על אזור התצוגה ובחרו כינון.

2 בלשונית בקרת נגינת הקלטה, בסעיף הגדרות סרטון מהיר, בחרו באפשרויות המועדפות והקליקו על הלחצן החל. הקליקו על הלחצן אישור כדי לסגור את הדו-שיח.

 

 

לכידת תמונות וסרטונים