גלילה לאחור ודילוג קדימה

כדי לגלול סרט קולנוע לאחור או כדי להריץ אותו במהירות קדימה, הקליקו על הלחצנים גלילה לאחור או גלילה קדימה. מהירות הנגינה עולה עם ההקלקה על הלחצן.

Corel WinDVD note%20graphic גלילה לאחור ודילוג קדימה

כאשר המהירות שנקבעה לגלילה מהירה קדימה היא 2x, ניתן עדיין להבין את הדו-שיח המוצג.

 

 

גלילה לאחור ודילוג קדימה