הפלטה וטעינה מחדש של תקליטור

כדי לפלוט תקליטור מהנגן, הקליקו על הלחצן פליטה או לחצו על מקש [E] במקלדת.

 

 

הפלטה וטעינה מחדש של תקליטור