כוונון איכות התמונה

הקליקו כלים > שיפורים. פקדי הצבע בתפריט צבע משמשים לכוונון עדין של איכות הצבע על המרקע. פקדי הצבע דומים לאלה המצויים במכשיר טלוויזיה ביתי.

משתמשים בגררה הייעודית כדי לקבוע את הבהירות, הניגודיות, הגוון, הצבע וכן גמא.

ראו כוונון צבע.

 

 

כוונון איכות התמונה