כוונון עוצמת הקול

לאחר תחילת ההקרנה של הסרט, ניתן לכוונן את עוצמת הקול בנגן של WinDVD.

  • להגברת עוצמת הקול, גוררים את הגררה של עוצמת הקול ימינה או לוחצים על [Shift] + [חץ למעלה] במקלדת.

  • להפחתת עוצמת הקול, גוררים את הגררה של עוצמת הקול שמאלה או לוחצים על [Shift] + [חץ למטה] במקלדת.

  • כדי להשתיק את הקול, לוחצים על הלחצן “השתק” או לוחצים על מקש [M] במקלדת.

 

 

כוונון עוצמת הקול