מסך נגן

לחצני הפקדים השולטים בסדרי הנגינה נמצאים בלוח הפיקוד של הנגן – מסך הנגן.

Corel WinDVD player panela מסך נגן

סמל
תפקוד
תיאור

Corel WinDVD pp audio מסך נגן

שמע
סמל זה מספק חיווי של טכנולוגיית השמע שבשימוש כגון: PCM, PCM 96/24, LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TruHD, DTS או DTS-HD.

Corel WinDVD pp mediatype מסך נגן

סוג מדיה
סמל זה מספק חיווי של סוג המדיה המנוגנת כרגע, כגון: DVD, CD, VCD, DVD+/-VR, Audio CD, Karaoke או MP3.

Corel WinDVD pp volume מסך נגן

פקדי עוצמת קול
גררו את הגררה כדי להגביר או להנמיך את עוצמת הקול המושמעת. הקליקו על סמל הרמקול כדי להשתיק את השמעת הקול.

Corel WinDVD pp stop מסך נגן

עצירה
הקליקו על מנת לעצור את הנגינה.

Corel WinDVD pp rewind מסך נגן

גלילה לאחור
הקליקו כדי לגלול אחורה. ברירת המחדל של מהירות הגלילה לאחור היא 1x. ניתן לשנות מהירות זו לאחת המהירות הבאות: 2x, 4x, 8x, 20x או 60x.

Corel WinDVD pp previous מסך נגן

הפרק הקודם
הקליקו כדי לדלג לתחילת הפרק הקודם.
Corel WinDVD pp play מסך נגן

Corel WinDVD pp pause מסך נגן

נגן/הפסק
הקליקו על מנת להפעיל או להפסיק נגינת וידיאו.

כאשר מנגנים וידיאו בלולאה (באמצעות חזרה א-ב או Languagemate), הקלקה על נגן/הפסק מחדשת את הנגינה הרגילה.

Corel WinDVD pp next מסך נגן

הפרק הבא
הקליקו כדי לדלג לתחילת הפרק הבא.

Corel WinDVD pp fastforward מסך נגן

גלילה קדימה
הקליקו על מנת לגלול במהירות קדימה. ברירת המחדל של מהירות הגלילה קדימה היא 2x. ניתן לשנות מהירות זו לאחת המהירות הבאות: 4x, 8x, 20x או 60x.

Corel WinDVD pp fullscreenrestore מסך נגן

מסך מלא/שחזור
מציג את החלון במצב מסך מלא. / מחזיר את החלון לגודלו המקורי.

Corel WinDVD pp elapsedtime מסך נגן

הזמן שחלף
חיווי משך הנגינה המצטבר של סרט הקולנוע בערכי שעות:דקות:שניות.

Corel WinDVD note%20graphic מסך נגן

כאשר התקליטור או הקובץ המנוגנים לא כוללים את המאפיינים הנזכרים בטבלה שלעיל, הפקדים המתאימים יוצגו באפור.

תפריט הקלקה ימנית

תפריט ההקלקה הימנית של WinDVD הוא תפריט צץ שנפתח באמצעות הקלקה ימנית בעכבר על “אזור הצפייה”.

תפריט ההקלקה הימנית מספק אפשרויות אחדות לשליטה בנגינת וידיאו או שמע. לא כל האפשרויות זמינות תמיד; אם אפשרות אינה זמינה, היא תופיע באפור. חיצים המצביעים ימינה המוצגים מימין לפריט בתפריט מסמנים זמינות של תפריט משני. כדי להפעיל
את התפריט המשני, מעבירים את הסמן מעל לחץ.

Corel WinDVD rightclick menu מסך נגן

 

 

מסך נגן