סרגל הכתוביות

סרגל הכתוביות מציג אפשרויות להתאמה אישית של חווית הצפייה.

תפריט
תפקוד
תיאור

Corel WinDVD captionbar open סרגל הכתוביות

בחירת מקור מדיה
מציג אפשרויות פתיחת קובץ, כולל:

  • כונן תקליטורים פתיחת קובץ מדיה מכונן DVD.

  • קובץ פתיחת קובץ מדיה מכונן הדיסק של המחשב או מהתקן הכנס-הפעל (UPnP) ברשת.

  • תיקייה פתיחת קובץ מדיה מתיקיית DVD.

Corel WinDVD captionbar tools סרגל הכתוביות

כלים
מציג תפריט משנה של אפשרויות הכולל:

  • סימניות פתיחת חלון דפדפן סימניות.

  • לכידה פתיחת חלון דפדפן לכידה.

  • שיפורים מציג תפריט משנה של לשוניות שנועדו לשיפור השמע והווידיאו.

Corel WinDVD captionbar dvd סרגל הכתוביות

סוג מדיה
מציג חיווי של סוג המדיה המנוגנת ותפריט משנה של אפשרויות שתוכנו עשוי להשתנות בתלות בפריט המנוגן ושעשוי לכלול:

  • תפריט כותריםמציג את תפריט התקליטור של תקליטור DVD.

  • תפריט ראשי מציג את התפריט הראשי של תקליטור DVD.

Corel WinDVD captionbar eject סרגל הכתוביות

פליטה
הפלטת התקליטור מהכונן.

Corel WinDVD captionbar corelguide סרגל הכתוביות

מדריך Corel
מציג את מדריך Corel ומספק גישה למשאבי עזרה שונים.

Corel WinDVD captionbar info סרגל הכתוביות

מידע
הצגה/הסתרה של מידע על אודות הווידיאו.

Corel WinDVD captionbar minimize סרגל הכתוביות

מזעור
מסתיר את החלון אבל שומר על היישום פעיל ונגיש במהירות בשורת המשימות.
Corel WinDVD captionbar maximize סרגל הכתוביות Corel WinDVD captionbar restore סרגל הכתוביות
מקסום/שחזור
מציג את החלון במצב מסך מלא. / מחזיר את החלון לגודלו המקורי.

Corel WinDVD captionbar exit סרגל הכתוביות

יציאה
סוגר את הנגן של WinDVD.

 

 

סרגל הכתוביות