נגינת סוגי מדיה שונים

תוכנית WinDVD היא נגן מדיה אוניברסלי. ניתן להשתמש בה לנגינת תקליטורים, קבצים ותיקיות. ניתן גם לנגן זרימת וידיאו מרשת הכנס-הפעל (UPnP).

בפרק זה תוכלו לעיין בנושאים הבאים:

 

 

נגינת סוגי מדיה שונים