למידה עם LanguageMate

תוכנית LanguageMate™ מאפשרת למעוניין ללמוד שפה חדשה באמצעות חזרה. בדומה לחזרה על A/B, התוכנית מאפשרת לחזור שוב ושוב על הנגינה לפרק זמן מוגדר מראש.

אם תיבת הסימון אפשור Languagemate בלשונית בקרת נגינת הקלטה של חלון כינון מסומנת, הקליקו הקלקה ימנית על אזור הצפייה ואז הקליקו על חזרה ובחרו את LanguageMate כדי לאפשר את התכונה.

ניתן גם לבחור את משך הזמן הרצוי לסבב בלולאה. ניתן לבחור מתוך התפריט בהקלקה ימנית, שניות LanguageMate 6, שניות LanguageMate 12 או שניות LanguageMate 18.

הנגינה תימשך ותחזור על עצמה עד שתבחרו ללא חזרה מהתפריט.

 

 

למידה עם LanguageMate