שינוי הגדרות

כדי לשנות הגדרות בסיסיות, הקליקו כלים > שיפורים. לשינוי הגדרות המערכת, ובכללן הגדרת תצורת רמקולים והגדרות ברירת מחדל, הקליקו כינון בתפריט הקלקה ימנית. לעיון במידע נוסף, ראו קביעת תצורת WinDVD.

 

 

שינוי הגדרות