תצוגת מידע

בלשונית מידע מוצג מידע על המערכת וההגדרות הנוכחיים. מידע זה יכול לעזור בעת איתור תקלות או כאשר מבקשים תמיכה טכנית.


כדי לצפות במידע

1 בתיבת הדו-שיח כינון, בחרו בלשונית מידע.

Corel WinDVD setup information תצוגת מידע

2 ליציאה, הקליקו אישור.

 

 

תצוגת מידע