תצורת בקרת נגינה

ההגדרות של בקרת נגינת הקלטה מאפשרת לקבוע אמצעי בקרה שישמשו במהלך נגינה ולכידה. בנוסף, מאפשרות ההגדרות למשתמש לקבוע את האפשרויות הנוחות לו להחלת “בקרת הורים” על מנת למנוע ממשתמשים לא מורשים, כגון ילדים וקטינים, צפייה בסרטים בדירוג MPAA גבוה. בנוסף על כל אלה, ניתן גם להגדיר את השימוש בתוכנית LanguageMate המאפשרת למשתמשיה ללמוד שפה חדשה על ידי חזרה ושינון.


כדי לקבוע את התצורה של בקרת נגינת הקלטה

1 בתיבת הדו-שיח כינון, בחר בלשונית בקרת נגינת הקלטה.

Corel WinDVD setup playback%20control תצורת בקרת נגינת הקלטה

2 בסעיף תצורת סימניות/לכידה, בחרו תיקיית יעד לשמירת תמונות שנלכדו או שסומנו בסימניות וסרטוני קולנוע.

3 בסעיף תצורת בקרת עיתוי, מגדירים את משך הזמן (בשניות) של נגינה חוזרת מיידית או את מספר השניות לדילוג קדימה בכותר. ברירות המחדל של מהירויות הנגינה המיידית והדילוג קדימה הן 5 ו- 30 שניות, בהתאמה.

4 הקליקו על הגדרת סיסמה כדי להגדיר הגבלות של בקרת הורים על נגינת תקליטור DVD שדירוגו מעל למגבלה המצוינת באפשרות הגדרת סיווג צפייה.

5 הקליקו על הגדרת סיווג צפייה כדי לקבוע את הדירוג המרבי (היינו, כל הסיווגים, כל הגילים, צפייה בפקוח הורים, צפייה בפקוח הורים אך לא מתחת גיל 13, מוגבל לילדים מתחת גיל 17, מוגבל לצופים מעל גיל 17) של הסרטים שבהם ניתן יהיה לצפות בתוכנית WinDVD.

6 בסעיף הגדרות סרטון מהיר, בחרו את האפשרויות הבאות:

· בתפריט הנפתח גודל הלכידה, בחרו את ברירת המחדל לגודל התמונה בסרטונים נלכדים.

  • גוררים את הגררה מרווח כדי לכוונן את ברירת המחדל של משך הזמן שיחלוף בין הלכידה של כל שתי מסגרות עוקבות בסרטון.

  • גוררים את הגררה מהירות נגינה כדי לכוונן את ברירת המחדל של מהירות הנגינה של הסרטון.

7 בחרו אפשור Languagemate כדי לאפשר את LanguageMate™, תוכנית משנית של WinDVD המאפשרת למשתמש ללמוד שפה חדשה במהלך הנגינה.

 

 

תצורת בקרת נגינת הקלטה