תצורת הגדרות אזור

בדוק את האזור שעבורו מיועד תקליטור DVD על ידי חיפוש סמל קטן של גלובוס במרכז התקליטור המצביע על מספר האזור. אם ניתן לנגן את התקליטור ביותר מאזור אחד, סמל הגלובוס יציג יותר ממספר אחד. אם לתקליטור אין קידוד אזורי, כלומר אין הגבלה על אזור הנגינה, המילה ALL תופיע על הגלובוס או שסמל הגלובוס לא יופיע כלל.


כדי לשנות את הגדרות האזור של כונן תקליטורי DVD

1 בתיבת הדו-שיח כינון, בחר בלשונית אזור.

Corel WinDVD setup region תצורת הגדרות אזור

2 בחר אזור והקלק אישור.

 

 

תצורת הגדרות אזור